Jak budynki publiczne muszą odprowadzać ścieki i deszczówkę?

Jak budynki publiczne muszą odprowadzać ścieki i deszczówkę?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Zgodnie z literą prawa, wody opadowe to nic innego, jak ścieki, które należy odprowadzać z nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące tego obowiązku odprowadzania wód opadowych można znaleźć w zapisach prawa budowlanego, wodnego, a także w przepisach dotyczących warunków technicznych poszczególnych nieruchomości. Co zatem zrobić, by bezpiecznie i skutecznie pozbyć się deszczówki?

Wody opadowe w obliczu prawa

Wody opadowe, czyli popularna deszczówka, w przepisach prawnych zostały określone mianem ścieków, co automatycznie oznacza konieczność ich odprowadzania. Jak wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, konieczne jest odprowadzanie wód opadowych z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych, dróg i parkingów. Ustawodawca wskazuje jednocześnie, że odprowadzanie ścieków, w tym wspomnianej deszczówki, należy do zadań własnych gminy. W praktyce oznacza to konieczność utworzenia na danym obszarze odpowiedniej sieci kanalizacyjnej. Wód opadowych i drenażowych nie można jednak wprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.

Gdzie odprowadzać ścieki?

Budynki użyteczności publicznej, podobnie jak nieruchomości prywatne, powinny posiadać podłączenie z siecią kanalizacji deszczowej lub ogólnospławowej. Jeśli takowe podłączenie jest niemożliwe, wody opadowe mogą być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, czyli do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Deszczówki nie wolno kierować na posesję sąsiada – za takie zachowanie grożą kary administracyjne. Rozwiązaniem, które pozwala w bezpieczny sposób gromadzić wody opadowe, są zbiorniki na deszczówkę. Przykłady tego typu urządzeń można znaleźć na https://www.sklep-instalgrunt.pl/zbiorniki-na-deszczowke/248-zbiornik-na-deszczowke-1000-l-biosmart-z-filtrem.html.

Zgromadzoną wodę opadową można wykorzystać do podlewania ogródka. Istnieje również możliwość używania jej w gospodarstwie domowym, np. do spłukiwania toalety, porania itp., należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji niezbędne jest wybudowanie odpowiedniej instalacji w budynku mieszkalno-użytkowym, a co ważniejsze, instalacja ta nie może był połączona z instalacją sieci wodociągowej.

Aktualne przepisy nie regulują zasad budowy zbiorników na wodę deszczową, dlatego też przyjmuje się, że wyznacznikiem w tym przypadku są regulacje dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy podkreślić, że rozwiązanie to może być stosowane wyłącznie w obrębie nieruchomości, w której przypadku podłączenie do komunalnej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe. Narzędziem, które zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tego urządzenia, są bakterie do oczyszczalni. Na rynku znaleźć można szeroki wybór biopreparatów, które należy stosować przed rozpoczęciem korzystania z oczyszczalni oraz po każdorazowym opróżnieniu zbiornika.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*